Teen jóga

Ve Zlíně v centru města nabízím kurzy jógy pro dospívající dívky. Této věkové skupině se věnuji velmi ráda, protože pokud se mladiství naučí již v dospívání věnovat více sami sobě, vnímat více své tělo a své pocity, může to být velkým pomocníkem na cestě jejich životem.

Jóga není jen o fyzickém cvičení. Samozřejmě velkou část hodiny vždy věnujeme učení se správnému provedení asan (pozic), které pomáhají ke zdravému držení těla. Díky kurzu se však dívky naučí vnímat také hlubší rozměr jógy. Pracujeme zde s tématy jako např. respekt k sobě a k ostatním, zdravá komunikace, znalost a prožitek emocí, rovnováha, pozitivní myšlení nebo znalost svých osobních kvalit a dovedností. To vše v hravé a přátelské atmosféře plné důvěry a vzájemného pochopení.

Termíny kurzů najdete v rozvrhu.