Jóga

V průběhu let se můj pohed na jógu vyvíjel a měnil. Někdy jsem se přímo ztrácela v různých stylech a nevěděla jsem, na co bych se měla zaměřit a který styl je mi nejbližší. Existuje mnoho škol a mnoho názorů, které se hodně liší. V Praze jsem vyučovala dynamičtější jógu, která tehdy odpovídala mému životnímu stylu.

Nemoc a životní zpomalení v roce 2017 mě však dovedlo k uvědomění, že co je u cvičení jógy nejdůležitější, je právě respekt k individualitám každého jedince a respekt k životní fázi, ve které se zrovna nachází. Proto také preferuji individuální výuku nebo výuku menších skupin.

Největší důraz kladu na uvolnění v pozicích a nalézání jisté „lehkosti“ u cvičení, protože právě to je stav, ve kterém se tělo samo léčí. Avšak ani na nutnost získání síly v těle nezapomínám. Silné a zdravé tělo považuji za nutný prostředek k překonávání životních překážek.

Jóga se pro mě stala cestou k fyzickému i psychickému zdraví.

Aneta Greplova joga pozice bojovnika
Jóga je mojí cestou ke zdraví